TESTS. Ko tev nozīmē vārds “laime”?

20-06-2019

Paskaties uz pieciem siluetiem un izvēlies vienu – to, kurš tev visvairāk saistās ar vārdu “laime”.

Pirmais attēls
Tev laime nozīmē pārliecību par siltām attiecībām ar tuviniekiem un ticību, ka viņi tevi nekad nepievils.

Otrais attēls
Tu patiesi laimīgs jūties tad, kad viss, ko dari, noslēdzas ar veiksmīgu rezultātu. Tava laime ir visu pasākumu pozitīvs iznākums.

Trešais attēls
Tu esi cilvēks, kurš apzinās, ka patiesa laime ir personības izaugsmē un attīstībā. Tava laime ir pašattīstībā.

Ceturtais attēls
Tev laime nozīmē uzvaru. Tu pēc dabas esi līderis. Kad viss norisinās tev pa prātam un neviens un nekas nevar tevi aizkavēt, tu esi patiesi laimīgs.

Piektais attēls
Tu esi cilvēks, kurš spēj novērtēt visu skaisto. Tu esi laimīgs, ja tavā dzīvē ir patiesas, abpusējas jūtas un neparasti, skaisti mirkļi.

loading...