TESTS. Izvēlies gredzenu un uzzini savu dzīves uzdevumu!

03-11-2019

Izvēlies gredzenu un uzzini, kas ir svarīgākais tavā dzīvē.

Pirmais gredzens
Tavs uzdevums ir dāvāt mīlestību cilvēkiem, dabai, attiecībai – visam, ko var un reizēm arī vajag mīlēt. Un būt mīlamam cilvēkam.

Par tavas dzīves devīzi vajadzētu kļūt leģendārajiem vārdiem “Mīlestība glābs pasauli”.

Tavs uzdevums ir mīlēt.

Otrais gredzens

Tu esi dzimis, lai attīstītu un uzlabotu šo pasauli praktiski – ar darbu.

Tavs atbildīgums, neatlaidība un godīgums ir tās īpašības, kas palīdzēs gūt panākumus un palīdzēt arī citiem.

Tavs uzdevums ir strādāt.

Trešais gredzens

Tu esi dzimis, lai izrādītu līdzjūtību, palīdzētu, motivētu un atbalstītu citus.

Tev jāattīsta sevī labestība un jāpalīdz tas paveikt citiem. Jāiesaistās jebkuros labos darbos, procesos, attiecībās, plānos.

Tavs uzdevums ir sniegt pasaulei labestību.

loading...