Šodien – Zvaigznes diena. Desmit ticējumi, kuriem senči piešķīra lielu nozīmi!

06-01-2018

zvaigznes1


1. Zvaigznes dienu sauc vēl arī par “pagānu svētdienu”.

2. Ar Zvaigznes dienā svētīto ūdeni jāmazgā visādas vainas – kā cilvēku, tā lopu, – lai ātri dzīst.

3. Triju kungu dienā (6. janv.) pulksten 12-tos naktī jāiet dzert pie akas ūdens, jo tad viņš ir pārvērties par vīnu. Gaidot jāskatās, ja izlec melna pelīte, tad drīz notiks pārvēršanās, ja izlec jau melns zaķis, tad jau pārvēršanās ir notikusi, tad jādzer.

4. Zvaigžņu dienas vakarā līdz pusnakti kājās stāvam, jo tad vīns akās ronoties.

5. No Ziemassvētkiem līdz trijukungu dienai bijuši “svētie vakari”, kas tagad vairs netiek ievēroti. Vakarā priekš trijkungu dienas uz ēku durvīm rakstījuši ar krītu burtus: K.M.B., kas nozīmē svēto ķēniņu vārdus: Kasparu, Melchioru un Balceru. Ja šādi uzraksti bijuši uz durvīm, tad minētie ķēniņi ienākot iekšā un esot labvēlīgi. Ja uz durvīm krustiņu neesot, tad tie nevarot ienākt.

6. Pēc trijkungu dienas vērojuši arī nākamā gada laiku. Ja no pulksten 9 vakarā iestājas laba un gaiša nakts, jeb tāda kaut ir līdz 9, tad tā ir laba zīme. Ja vēl pie debesīm redzamas trīs spožas zvaigznes, kuras sauc par triju ķēniņu zvaigznēm, tad tā ir liecība, ka nākošā vasara būs auglīga. Bet ja debesis bijušas apmākušās un minētās zvaigznes nebijušas redzamas, tad baidījušies par sliktu ražu un ar labību sākuši rīkoties taupīgi.

7. Čigānos gājuši trijukungu dienā ar sešstūrainu zvaigzni pierē. Ar šo dienu izbeigusies lielāka zīlēšana par nākamību.

8. Pulki pa simtiem skrien šinī dienā uz svešām baznīcām, cits ar zāļu jeb puķu nastu, cits ar vaskiem un medu, cits ar sviestu, pienu jeb sieru, cits ar labības saujiņu, cits vilnas kušķīti, cits ar sivēntiņu – un liek tos svešas valodas vārdiem iesvētīt, cerēdami, ka to svētība, mājā pārnesta, visu gadu tikšot uzglabāta.

9. Treju kungu dīnas vokorā (īprīkš šuos dīnas) juoīt pi sātmaļa un juopuorcārt trejīm mītu puorīm klugas tamdēļ, lai izkaisītu vysus naivārotūs nūteikumus, kaidi beja juoīvāruoj nu Zīmas svātkīm leidz trejīm kungīm.

10. Zvaigznes dienas vakarā jāiet ābeles purināt; no kuras puses suņi rej, no tās puses nāks precinieki.

loading...