Modes slimība vai maskēta depresija? Mīti un patiesība par izdegšanu

23-05-2021


Mūsdienās tiek paustas šaubas par izdegšanas koncepcijas saturu un izpausmēm. Es vēlētos izteikt savu viedokli par šādiem spriedumiem.

  1. Izdegšana ir modes diagnoze.

Šis arguments jāuztver nopietni. Jauniem jēdzieniem ir maģisks spēks, tie valdzina cilvēkus, jo uzrunā ikvienu personiski un nozīmīgi. Tomēr piesardzīgi jāizturas pret vispāratzīto piekrišanu, kādu mūsdienās gūst izdegšanas koncepcija. Tostarp pētījumi šai jomā apliecina, ka starp izdegšanu un klīnisko diagnozi pastāv kaut kāda saikne — par spīti dažiem pietiekami pamatotiem teorētiskajiem apsvērumiem. Šās parādības plašā atzīšana var liecināt arī par to, ka cilvēki saskata tajā savu ciešanu izskaidrojumu un raisa gatavību pieņemt viegli pieejamus izskaidrojuma un atbalsta piedāvājumus.

  1. Agrāk nepastāvēja izdegšanas jēdziens.

Šis arguments ir nepamatots. Romiešiem arī nebija sirds infarktu un insulīna šoka. Tomēr tas nozīmē vien to, ka tai laikā nepastāvēja šādas dia gnozes. Iespējams, jau tais laikos cilvēki mira no šādām kaitēm. Tādējādi ikviena norāde uz pagātni aizkavētu jebkādas pētījumu inovācijas, kuras saistītas ar dažādiem jaunievedumiem.

  1. ASV neviens nesūdzas par izdegšanu.

Arī šis arguments ir pilnīgi nepamatots. Tas tikai ļauj mums atzīt, ka pētījums nav tīrs pētījums šā vārda tiešā nozīmē, bet gan noticis vai arī ticis aizkavēts sabiedrības kontekstā un uz politiskās ietekmes fona. Ja pētījumi tiktu veikti, tikai pamatojoties uz to, vai kaut kas tamlīdzīgs kaut kur ārzemēs jau ticis pētīts, zinātnes jomā pastāvētu vieni vienīgi nepārvarami šķēršļi.

  1. Izdegšana ir tikai maskēta depresija.

Izdegšana un depresija ir relatīvi cieši saistītas, un tas ir nenoliedzami. Tomēr ļoti daudzas psihisko noviržu diagnozes ir cieši saistītas, piemēram, bailes, depresija, panika, somatiskie traucējumi un citi. Tomēr Pasaules Veselības organizācija mērķu skaidrības un praktiskuma labad nolēmusi tās uzskatīt par atsevišķām diagnozēm.

Tostarp izdegšana nav nošķirta kā klīniska kaite, kura attiecīgi nevis tiek ārstēta ar psihoterapijas metodēm, bet gan konsultāciju veidā. Šās jomas pētījumu nākamais uzdevums ir izstrādāt patiesi pārliecinošas diagnozes atšķirības izdegšanai un depresijai. Ārstu vidē pastāv šāds joks: “Pacientam drīkst būt utis un blusas.”

Tiešā nozīmē tas skan šādi: izdegšanu nedrīkst uzskatīt par depresijas apakšformu, bet gan par atsevišķu kaiti un patstāvīgu saslimšanas risku atsevišķam cilvēkam.  1. Izdegšanas dēļ netiek pienācīgi novērtēta depresija.

Šāda attieksme ir pilnīgi iespējama. Protams, depresijas diagnoze jāsaglabā tās līdzšinējā formā. To nepārprotami defi nējuši psihoterapeiti un praktizējošie psihiatri. Izdegšanas terapijai nepieciešami ievērojami investīciju pasākumi ar preventīvu un koriģējošu darbību, kurus tai pašā laikā nedrīkst ar vieglu roku norakstīt uz depresijas rēķina.

  1. Izdegšana joprojām ir pilnīgi neizpētīta.

Tiešām izdegšanas pētījumu jomā ir ļoti liela viedokļu atšķirība par tās aprūpi un simptomu nošķiršanu. Tomēr tāds ir visu jauno ideju liktenis, ka vispirms rodas tuvinājumi, hipotēzes un hipotēžu pārbaudes, pēc tam jau plašāki apskatījumi, un pēc gariem un ilgstošiem pētījumu procesiem beidzot tiek izdarīti secinājumi, kurus apliecina zinātnieku kopienas vairākums. Patlaban mēs esam šāda izdegšanas profi lakses pētījumu procesa liecinieki un liecinieces.7. Cilvēkiem, kuri uzskata, ka kļuvuši par izdegšanas upuriem, nav ne mazākās nojausmas, par ko viņi runā.

Diemžēl to nevar noliegt, tomēr tas arī nav pretrunā tam, ka nepietiekamo zināšanu dēļ mēs tik un tā izsakām pilnīgi pareizus diagnostiskus minējumus.

Faktiski mēs ļoti maz spējam ietekmēt jēdzienus, kurus izmanto un ievieš apritē zinātnieki. Tostarp daudzi jēdzieni laika gaitā turpina dinamiski attīstīties.

Tas nozīmē, ka tiem piešķirtais sākotnējais saturs vai nu tiek iznīdēts, vai arī papildināts. Tas attiecas uz visu medicīnas, psiholoģijas, pedagoģijas, socioloģijas un dabaszinātņu terminoloģiju, tomēr tas neliedz cilvēkiem piedalīties šo terminu apspriešanā.

Līdztekus šai diskusijai izdegšanas profilakses jēdziens daudzās darba dzīves jomās ir ieviesies kā stabila aroda veselības profi lakses termins. (No Jērga Fenglera grāmatas “25 soļi līdz harmonijai”)

LASI ARĪ ŠOS RAKSTUS!

Pasargā sevi no emocionālās izdegšanas! Ievas Zvagules ieteikumi

Cilvēks nav no dzelzs. Uzzini, vai tev draud izdegšana darbā un ko darīt

loading...