Lai sauļotos solārijā, būs jābūt pilngadīgam!

15-01-2019

solarijs

Lai pasargātu bērnus no paaugstināta riska saslimt ar ļaundabīgajiem ādas audzējiem, tai skaitā, ar melanomu, no aprīļa Latvijā būs aizliegts nepilngadīgām personām apmeklēt solāriju.

Ievērojot starptautisko organizāciju, tai skaitā Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijas, ka ultravioletā starojuma iekārtas nedrīkstētu izmantot personas, kas jaunākas par 18 gadiem tieši paaugstinātā ādas vēža riska dēļ, šāda prakse ieviesta arī daudzās citās valstīs, piemēram, Lietuvā, Francijā, Vācijā, Lielbritānijā un citās.

Šodien, 15.janvārī, valdība apstiprināja Veselības ministrijas izstrādāto noteikumu projektu*, kas nosaka stingras prasības ultravioletā starojuma iekārtām un to izmantošanas uzraudzības kārtību, kā arī nosaka prasības kosmētikā iedeguma pakalpojumu reklāmai. Ņemot vērā, ka ir veiktas apjomīgas izmaiņas esošajā regulējumā, ir izstrādāts jauns noteikumu projekts uz esošo noteikumu bāzes.

Kā liecina speciālistu pieredze, Latvijā nepilngadīgās personas vidēji pirmo reizi izmanto ultravioletā starojuma iekārtas 14,8 gadu vecumā, kas ir ļoti augsts rādītājs, ņemot vērā, ka agrīna ādas pakļaušana ultravioleto staru iedarbībai palielina saslimšanu ar ļaundabīgajiem ādas audzējiem.

Šobrīd ir noteikts, ka kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumu var saņemt personas līdz 18 gadu vecumam, uzrādot ģimenes ārsta vai dermatologa izziņu, ka veselības stāvoklis ir atbilstošs pakalpojuma saņemšanai.

Vienlaikus Latvijā veikts pētījums apliecina, ka tikai 19.6% no 14 – 18 gadu veciem skolēniem, kuri izmantojuši solārijus, ticis prasīts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Līdz ar to paredzēts, ka turpmāk pirms pakalpojuma sniegšanas solārija personālam būs jāpārliecinās par patērētāja vecumu, kā arī patērētāja pienākums būs pirms pakalpojuma saņemšanas uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Tāpat turpmāk pirms pakalpojuma sniegšanas solārija personālam būs uzskatāmāk un objektīvāk jāinformē pakalpojumu saņēmējus par UV starojuma radītajiem riskiem cilvēka veselībai, īpaši par to, ka Starptautiskais vēža pētniecības centrs ir atzinis UV iekārtas par I. kategorijas kancerogēnu. Kā arī noteiktas prasības UV iekārtu izmantošanas pakalpojumu reklāmai, ņemot vērā, ka UV iekārtu izmantošanas pakalpojumu reklāmās bieži vien tiek izmantota patērētājiem maldinoša informācija. Noteiktas arī stingrākas prasības UV starojuma iekārtām, pakalpojuma sniegšanas telpām un to uzturēšanai, kā arī šo pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijai un apmācībai.

Lai nodrošinātu iespēju pakalpojuma sniedzējiem ieviest jaunās prasības, MK noteikumi stāsies spēkā 2019.gada 1.aprīlī.

loading...