Labāks par miljonu eiro! Desmit spīļotas atziņas ar Vēzi

10-04-2018

vezis3


1. Vēzim nav laika, lai neieredzētu tos, kas neieredz viņu, jo viņš ir pārāk aizņemts, mīlot tos, kuri viņu mīl.

2. Vēzis sāpīgi uztver kritiku no cilvēkiem, kuri paši dzīvē neko nav sasnieguši.

3. Ja tev jautā, ko vēlies vairāk: Vēzi par dzīvesbiedru vai miljonu eiro, atbildi – Vēzi. Tāpēc ka miljonu tev tāpat nedos, bet ar Vēzi ir omulīgi.

4. Reizēm Vēžos iemājo deviņdesmitgadīga omīte. Viņa bubina un visus neieredz.

5. Vēžiem ir lieliska atmiņa. Kad Vēzis saka “neatceros”, viņš vienkārši negrib par to runāt.

6. Vislabāk Vēzis prot dzīvot ģimenē. Viņš tai atdod sirdi un dvēseli. Un vispār šķiet, ka ģimeni izdomājis Vēzis!

7. Kad Vēzis ir laimīgs, viņi nespēj vien apstāties un nepārtraukti runā. Kad viņi skumst, nesaka ne vārda.

8. Ģimene saglabājas tik ilgi, kamēr to grib Vēzis. Cik ilgi Vēzis spēj paciest visas nesaskaņas, tik ilgi arī ģimene pastāvēs. Laulība beidzas tad, kad beidzas Vēža pacietība.

9. Viena no Vēža galvenajām problēmām – cieša piesaiste cilvēkiem.

10. Kad Vēža pacietībai pienācis gals, sākas haoss un viss brūk.

loading...