Ko par cilvēku pavēsta vārda pirmais burts? Salīdzini, vai sakrīt!

10-05-2020


Burtu nozīme: A — sākuma simbols, vēlēšanās kaut ko sākt un paveikt to, alkas pēc fiziska un garīga komforta.

B — dvēselisks romantisms, patstāvīgums, pamatīgums, “caursites” spējas, tieksme fi nansiāli nodrošināt savu dzīvi.

C — līderis, kuram raksturīga lepnība, pašpārliecinātība, pretenciozitāte, bet tas viss sakausēts vienā veselumā ar tradīcijām; necieš vientulību.

Č — spēja izjust sevi par veseluma daļu.

VAIRĀK LASI GRĀMATĀ “IZSKATS – PERSONĪBAS SPOGULIS”

D — apdomīgums, orientācija uz ģimeni, izpalīdzīgums, dažreiz — kaprīzes; nereti — dziednieka spējas.

E — spējas “redzēt cauri” cilvēkiem, saskatīt notikuma patieso cēloni, apgūt valodas, prasme izteikties un rakstīt.

F — nepieciešamība spīdēt, būt uzmanības centrā, draudzīgums, pārdroša un oriģināla ideju radīšana, vēlme darīt cilvēkus laimīgus, uzskatu pretrunīgums, tendence uz labestīgiem meliem.

G — zināšanu alkas, cenšanās “iekļūt” noslēpumos, dzīves likumsakarību izpratne, dziļš vērīgums, apzinīgums.

H — mērķis: dzīvē visu sasniegt saviem spēkiem, arī autoritāti un neatkarību; jūtīgums, cenšanās dzīvot, ievērojot visas morāles normas.

I — smalks garīgums, jūtīgums, labsirdība, miermīlība, ārējais praktiskums — aizsegs romantiskajai dabai, tomēr tieksme uz materiālismu.

Turpinājumu lasi nākamajā lapā!

Lasīt tālāk: 1 2
loading...