Kas dara stipru un kas – vāju. Apjomīga pētījuma secinājumi

14-08-2019


Ar apjomīgu pētījumu palīdzību zinātnieki izdibinājuši, tieši kas raksturo psihiski spēcīgus cilvēkus, un līdz ar to arī uzzinājuši arvien vairāk sevišķo iezīmju, kādas piemīt dzīvesspējīgajiem cilvēkiem.

Ir vesels saraksts ar īpašībām, kuras psihiski pretoties spējīgajiem cilvēkiem izpaužas izteikti spēcīgi vai arī vāji. Šīs īpašības zinātnieki aprakstījuši arvien no jauna, atšķirības vienīgi tādas, kādā etniskā kontekstā un kādos ģeogrāfiskajos platuma grādos tas darīts.

VAIRĀK LASI KRISTĪNES BERNDTAS GRĀMATĀ “DZĪVESSPĒKS”

Saraksts parāda, kādi faktori palīdz krīzes pārvarēt pēc iespējas neskarti (adaptēts pēc Frīdriha Lozela).

(+) = pastiprina psihiskās pretošanās spējas (–) = drīzāk tās mazina

TEMPERAMENTS + Humors + Elastīgums + Emocionāla nosvērtība +Tolerance pret vilšanos + Pašpārliecība + Izturība + Spēks + Optimisms + Interese par hobijiem – Impulsivitāte

KOGNITĪVĀS KOMPETENCES + Labas sekmes mācībās + Speciāli talanti + Reālistiska plānošana/Nākotnes perspektīvas + Motivācija darboties + Inteliģence

PERSONĪGIE PĀRDZĪVOJUMI + Pašietekme + Pašpārliecinātība – Bezpalīdzība

CĪŅASSPĒJAS + Aktīva problēmu risināšana + Spēja distancēties – Pasīvi-agresīva reakcija uz problēmu

SOCIĀLĀS ATTIECĪBAS + Uzticības persona ārpus pamatģimenes + Labas attiecības ar audzinātājiem + Brāļi un māsas, kuri atbalsta + Labas attiecības ar skolu + Zināšanas par apziņu un dzīves struktūru +
Reliģiozitāte/Garīgums + Apmierinājums ar saņemto atbalstu + Pozitīva sociāla situācija + Augsta gatavība sarunām

AUDZINĀŠANAS GAISOTNE + Silta, akceptējoša + Kontrole un normu ievērošana + Dozētas prasības un atbildība

loading...