Jūs esat svēta un augsta tauta, atklāj Lielvārdes jostas tulkotāja, vācu mistiķe

15-01-2018
Foto - www.fakti.lv

Foto – www.fakti.lv

Raksta autore: Elita Evarte-Dombrava

Izlasiet un atcerieties, pirms sāciet slikti runāt par savu zemi un tautu!

Lielvārdes jostas rakstus zīmi pēc zīmes izlasījusi Dina Rīsa, vācu mistiķe, dziedniece, kura mācījusies no Tibetas dziedniekiem un Amerikas indiāņiem. Ieraugot Lielvārdes jostu, vācu mistiķe bijusi ļoti pārsteigta un saviļņota. Oriģinālraksts publicēts “Jaunās gaitas” (Kanāda) 173.numurā. Tur teikts “kādas vācu mistiķes lasījums”. Rasmas Rozītes tulkojums no skaņu ieraksta.

Josta sākas ar kosmosu. Un proti, ar planētu melodijām un dziesmām(..)Tātad sākums ir kosmosā.Visa josta ir pilnīgi kosmiska informācija. Tālāk ir mūsu saules sistēmas informācija.Tātad ne tikai lielā kosmosa pasaules telpas, bet tagad mēs nonākam mūsu saules sistēmā (..) Jūs neesat no Eiropas. Jūs neesat eiropeiska tauta. Jūs ilgi esat dzīvojuši Indijā, tātad Āzijā. Jūs esat gan āriska grupa, bet jums nav nekāda sakara ar āriešiem. Jūsu vēsture ir līdzīga vēdām. Šajā jostā ir visa informācija. Šī ir jūsu grāmata, šī ir jūsu programma (. .) Agrāk jūs esat dzīvojuši augstu kalnos. No turienes jūs nonācāt lejā jeb tikāt nosviesti lejā (..)Jums ir ļoti daudz kopīga ar inkiem, “ar zemi vidienē”, ar seno zemi. Šeit redzams, ka jums bija arī atlantiskie spēki (. .) Jostai ir daudz kopīga ar Meksiku jeb indiānisko. Tā bija viena tauta, kas sadalījās. Viņus nesauca par indiāņiem.

lielvardes-jostas-deja-3a

Šeit ir vairākas Sīriusa zīmes.Tas nozīmē, ka Sīriuss bija jūsu saule, kad dzīvojāt savā iepriekšējā zemē. Jums jāpēta Sīriuss. Sīriusam ir divas saules (..) Toreiz jūs saņēmāt savu gaismu no Sīriusa. Te atkal atkārtojas planētas, kas izstaro savu informāciju uz jums. Šeit ir četras, te divas svastikas. Saule ir pagriezusies. Jūs esat nonākuši citā saules lokā.Ir noticis kaut kas kosmisks.Varbūt kosmiska katastrofa, kuras dēļ saule ieņēmusi citu vietu. Jūs esat dabūjuši citu sauli Sīriusa vietā. Enerģijas ir samazinājušās. Jūsu rīcībā irpalikušas vairs tikai divas lielas enerģijas.Sīriusa spēks ir saglabājies,enerģijas ir sadalījušās, izšķīrušās.Sākuma enerģija, sākuma kosmiskā informācija nav saglabājusies. Kāds kosmisks notikums jūs ir sadalījis, sadalījis arī jūsu tautu(. .)Šeit arvien parādās planetāriskā informācija. Jūsu tiesība bija liela (..) Jūs vienmēr ticējāt Dievam, un Dievs jums palīdzēja. Jūsu priesteri vēl arvien saņēma informāciju no sfērām un planētām. Jūs bijāt ļoti svēta tauta.

Tagad parādās ļoti interesantas zīmes. Šeit ir meandrs. Meandra cilpas ir tikai grieķiem, inkiem un tautām vidienē (. .) Meandra spēks sniedzās toreiz tālu līdz Āzijai. Tagad jūs esat atgriezušies pavisam atpakaļ savā vecajā dzimtenē. Nezinu kādēļ jūs esat pārbīdīti. Tagad jūs esat pēkšņi nonākuši mežiem un zvēriem bagātā vidē. Tas droši vien parādās arī jūsu dziesmās. Visu to izdarīja kāda liela komēta, kāda liela zvaigzne. Tai jūs sekojāt un nonācāt tajā zemē. Tagad enerģijas ir saistītas ar šo zvaigzni. Šī lielā zvaigzne, šī lielā komēta noteica jūsu dzīvi. Jūs vadījāties pēc tās (..)

Foto - www.lielvarde.lv

Foto – www.lielvarde.lv

Jums bija lieli priesteri, kas prata lasīt kosmiskos spēkus. Jums bija ļoti augstas mistērijas un lieli priesteri (..) Sekojošās zīmes stāsta, ka jūsu apziņa bija tik augsta, ka jūs spējat grozīt likteni ar gaismas skaņām. Jūsu dievišķie dzirdēja dievišķas lietas. Jums bija ļoti augstu attīstīta garīgā astronomija un astroloģija. Līdz šejienei kosmiskā informācija vēl nekad nav pārtrūkusi. Šeit parādās pavisam jauna zīme.Tagad jūs esat kļuvuši par tautu, kurai savas mistērijas bija jāslēpj (..) Redziet šeit tiltiņu. Jūs sevi nekad neesat zaudējuši, ne savu Dievu, ne savas zināšanas. Šeit arvien vēl ir planētu informācija.

Tagad parādās pavisam jauns musturs. Šis ir neiedomājams enerģijas spēka režģis.Jums bija visaugstākais enerģijas tīkls virs zemes (. . ) Jau Lemūrijas, MV laikmeta beigās jūs bijāt tauta.Tātad bezgala sena tauta. Šeit redzams, ka planetāriskās zināšanas neizzūd. Līdz šim tās arvien vēl redzamas. Sfēru mūzika, spēki, dziedāšanas spējas un zināšanas – viss ir jūsu tautā (..) Savienojums ar debesīm nemainās. Cilvēki un Dievi ir vienoti, viņi nešķiras. Te ir saules vārti, caur kuriem jūs esat gājuši, tāpat kā Tihuanakā (Meksikā) (..) Šeit zināšanas ir nākušas vēl no saules pašas (..) Jūsu senajās dziesmās ir tikusi apdziedāta saule (..)

Šeit jūsu pilsētas un tempļi jau celti krusta zīmē. Tām apkārt ir enerģijas lauki, jūsu kosmiskās zināšanas tiek sargātas. Tālāk nav vairs planetārās apziņas, bet dievišķā apziņa (..) Tagad zināšanas sniedzas vairs tikai pa Dieva kāpnēm un vēstījumi kļūst citādi. Kāpnes iet pa citiem enerģijas laukiem. Piramīda kļūst lielāka. Tai pāri meandrs. Jūs nosaka āriešu tautas. Uz zemes ir jauns sakārtojums,ko izraisījušas zvaigznes, kas tagad parādījušās.

Jums bija zināmas deviņas planētas, ne tikai septiņas. Un tagad mēs atkal nonākam pie deviņām.

Dievišķie astronauti jūs bieži apmeklē. Zvaigznes jūs vēl arvien nosaka. Šī josta ir svētie raksti, un, kas to prot lasīt, ir svēts. Jūs esat svēta un augsta tauta. Šajā te zīmē jūs uzvarēsiet. Redzat, te viss tiecas uz debesīm. Jūsu liktenis nekad nebūs zemes liktenis, bet vienmēr kosmosa un debesu liktenis.

Ja jūs paliksiet pie sava Dieva, viņš jūs vienmēr uzklausīs, jo liekas, ka viņš jūs bezgala mīl.

Jūsu tauta nav sākusies dzīvnieciskajā, bet jau sirmā senatnē jums bija ļoti augsta attīstības pakāpe. Šī josta patiesībā ir svēta grāmata, un to agrāk nēsāja tikai priesteri (..) Priesteriem bija balti tērpi un tam apkārt josta (..) josta ir tīri enerģijas raksti, un tā ir bezgalīgi veca.

loading...

19 Comments

 1. Anda Zahovska 11.10.2016 at 11:39 - Atbildēt

  Par to,ka Lielvaardes jostaa ir ieausti muusu likteni,esmu domaajusi veel veelaakos skolas gados.Savu Lielvaardes jostu esmu saglabaajusi.

 2. Anna 12.10.2016 at 20:33 - Atbildēt

  Un tas, ka mums skolā mācīja-mums nav bijusi sava rakstība, līdz ienākot vāciešiem, Garlībs Merķelis sācis skolot latviešus. Pilnīgs murgs! Redz, kur mūsu rakstība! Zīmes un simboli, rūnas, kas nes vairākos slāņos esošus kodus, nozīmi un jēgu! Vienotību ar Visumu un Dabu. Bet Merķelis mums atved latīņu alfabētu-skaņas. Mums visa vēsture ir meli!!!! Mēs esam gaismas tauta, kuru cenšas degradēt jau daudzus simtus gadus!

 3. Vladis 13.10.2016 at 12:24 - Atbildēt

  Par to, ka LIelvaŗdes josta vēsta par mūsu saistību ar inkiem vēl pirms 30 gadiem stāstīja igauņu maķslinieks Tenis Vints, kad riuunāja’m ar viņu pirms Ansis Epners veidoja filmu “Lielvārdes josta”. Tenis stāstīja vēl adudz vairāk. Viņš bija kā jostas apmāts :))i

 4. JR 13.10.2016 at 21:24 - Atbildēt

  Nabaga latvieši, kas nonākuši okultisma varā un pat nejūt, kā ar viņiem manipulē. Visi tie “mistiķu” stāsti ir murgi pa 100%. Kam interesē reālā vēsture, tā ir bagātīgi dokumentēta.
  ————
  Dr. Pāvels Štolls, Prāgas Kārļa Universitātes Filozofijas fakultāte:
  “Ir taisnība, ka brāļu kustība izraisīja pārsteidzoši plašu atsaucību dzimtbūšanai pakļautajos Vidzemes iedzīvotājos: tā kļuvusi par latviešu nacionālās atmodas pirmsākumu, izaudzinājusi pirmos latviešu izcelsmes literātus, un tās ideju ietekme vairāku rakstnieku daiļradē jūtama 19. un pat 20. gadsimtā.

  Vidzemē viņi ieradās jau 1729. gadā. Latviešos viņi pārsvarā sastapās ar vietējo pirmskristīgo pasauli un kļuva par pirmajiem īstajiem kristietības sludinātājiem, veicinādami latviešu eiropeisko izglītību un kultūru, personīgo un nacionālo pašapziņu.
  Fakti par Vidzemes brāļu panākumiem izglītības jomā ir labi zināmi: skolotāju semināra nodibināšana Valmiermuižā 1738. gadā (pirmais cariskajā Krievijā); aktīva ticīgo darbība saiešanas namos – līdzdalība sprediķos un dziedāšanā; rokrakstu veidošana; otrais latviešu Bībeles izdevums (1739); Vidzemes zemnieku augstākais lasītprasmes līmenis Krievijā un viens no augstākajiem Eiropā utt.

  Šajā sakarā jāpiemin Kārļa Skalbes “mazo piezīmi” par Dziesmu svētkiem:
  “Man prātā tās latviešu paaudzes, kas pēc grūtās darba nedēļas svētdienas rītos agri āva kājas uz Brāļu draudzes saiešanu un svētkiem, lai sirsnīgās runās un dziesmās darinātu sev zelta spieķi, jo tauta vispirmā kārtā meklēja sev garīgu atbalstu. Tur tika izkopta latviešu sirds kultūra, kura kā auglīgs slānis nogūlās mūsu gara dzīves pamatos un nākošās paaudzēs deva krāšņus ziedus… Ko savā laikā darīja brāļu draudze, to tagad daudz plašāk veic daudzie dziedāšanas kori visās mūsu zemes malās. Tie izkopj latvju sirds kultūru un sagatavo visā tautā vienotu, auglīgu gara slāni, kurš dos ziedus vēl nākošās paaudzēs.” (Skalbe 1990, 277–278)

  Viss raksts lasāms šeit: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/732.pdf

  • Tas viss tā ir! 14.10.2016 at 05:27 - Atbildēt

   Bet tas jau tieši apliecina, ka josta dod mums spēku!

  • Edgars 15.10.2016 at 22:15 - Atbildēt

   Tipisks latvietības ienaidnieka stāstiņš, kādus var bieži redzēt dažādos komentāros pie rakstiem, kas ceļ mūsu tautas latvisko pašapziņu. Te lasāmi klaji centieni degradēt visu latvisko un pataisīt mūsu saknes, mūsu senčus par tukšpauriem bauriem ar vergu dvēselēm, kuriem nav nekādu tiesību uz pašnoteikšanos un normālu dzīvi. No sākuma iepotēja (un turpina potēt) svešu ticību, tad komunismu, tad liberālismu… No tā visa beidzot ir jātiek vaļā.

 5. elfa 14.10.2016 at 02:16 - Atbildēt

  1990.g.pirms Ziemassvētkiem redzēju šādus sapni :”atrodos Daugavas malā ,ar skatu uz Vecrīgu ,cilvēku lokā.Ir nakts ,uz pelēko debesu fona izdalās visu baznīcu torņi.Tad pa vidu iedegas kā liela broša .Pie sevis domāju ,tur ir Lielvārdes josta.Kāpēc ,es ,muļķe nevaru izlasīt šīs zīmes”.Vēl šobrīd spilgti to redzu atmiņās.Nākošais-1992.g ,pēc kāda ievērojama cilvēka aiziešanas,redzējums.Viņš nodod man rokās ,koka bumbu ,atkal ar šīm zīmēm,it kā ,lai turpinātu kaut ko.
  Varētu domāt ,kādi murgi,tikai neiziet no prāta ,kā kaut kādi paredzējumi.

 6. ULD 14.10.2016 at 15:09 - Atbildēt

  par Amerikas indiāņiem arī tā teica, tomēr tie savu kontinentu nenosargāja..

 7. Sarma 14.10.2016 at 15:27 - Atbildēt

  Raksts pilnīgs un totāls murgs!

  Vienīgie patiesie vārdi no raksta ir šie : Ja jūs paliksiet pie sava Dieva, viņš jūs vienmēr uzklausīs, jo liekas, ka viņš jūs bezgala mīl.

  Lai Dievs apgaismo!

  • arī lasītājs 01.11.2016 at 13:31 - Atbildēt

   Jūs, Sarma, droši vien domājat kristiešu izdomāto, lai pakļautu savai varai pasauli, mistisko Dievu, bet šet ir domāts tautas Dievs un sargātājs.

 8. Sarmai 14.10.2016 at 22:34 - Atbildēt

  Tikai neaizmirsti izsūdzēt grēkus!

 9. Kabacis 15.10.2016 at 04:47 - Atbildēt

  Kādam derētu aiziet uz LNVM un redzēt, kā latvieši dzīvoja “dzelzs laikmetā”. Ja arī tie bija balti, tie nebija tie paši balti, kas bija agrāk. To var redzēt lielā mērā salīdzinot ar lietuviešiem. Lietuvieši vēl joprojām ir lepni ar savu izcelsmi un saviem panākumiem. Bet šeit dzīvojošie škiet absolūti savādāki. Tie bija pilnīgākie sliņķi, kas varēja nodzīvot 13. gs. tieši tāpat kā 19. gs.. Labāk, tautieši, dzīvojiet priekš sava ideāla! Nevis pagātnes ideāla, kas nemaz nav bijis īsts.

  • Edgars 15.10.2016 at 22:19 - Atbildēt

   Sliņķi? Kur tu to rāvi? 😀

 10. Aleksandrs II 16.10.2016 at 10:04 - Atbildēt

  Tiem, kuri domā, ka akmens laikmetā baltu tautas skraidīja apkārt zverādās skaļi ūjinādami – neko jūs nezināt!

 11. Anna 18.10.2016 at 00:32 - Atbildēt

  Un, kas tad tagad ir noticis ar tautu un valsti???

 12. Madara 16.12.2016 at 16:49 - Atbildēt

  Interesants raksts. Cik tur patiesības – katram pašam jāvērtē.
  Starp citu – kāds noskaņojums gada tumšākajās dienās? Algas diena vēl priekšā? Gada beigu prēmija gaidāma? Neiesaku līst visādos ātrajos kredītos. Vēl jo vairāk, ka ir risinājums, kuru nesen atklāju – piedalīties loterijās, izmantojot sindikāta priekšrocības – sākot ar biļetes cenu ar īpašām atlaidēm, beidzot ar laimesta iespējas palielināšanu. Tie, kas grib neko nedarot internetā pelnīt miljonu mēneša laikā – tiem gan būs jāmeklē citur. Bet 200-300, pat 500 eiro mēnesī ir visai reāls papildinājums ģimenes budžetam. Ienāc un pārliecinies pats: https://goo.gl/3OxSEu

 13. Anita 19.11.2017 at 14:34 - Atbildēt

  Śį josta neglàbs 100%,bet Dievs! pieñemsim savàs sirdįs Viña lielo źeelastiibu,mįlestību! ☺

 14. etnogrāfs 16.01.2018 at 14:19 - Atbildēt

  Skaisti! T.s. Lielvārdes tipa celaines jostas ir tipisks Ziemeļkrievijas somugru tautu ornaments, sastopams no Urāliem līdz Ladogas ezeram. Latvijā parādās 19. gadsimta vidū Daugavas vidusteces pagastos, kur izveidojās krievu plostnieku un tirgotāju apmetnes (nekur citur Latvijā nav sastopams). Likteņi ieausti, likteņi, neba velti Ušakovu ievēl atkal un atkal – tāds te šejienes “inkiem” liktenis. 🙂

  • hehe 16.01.2018 at 20:23 - Atbildēt

   Tieši otrādi-Krievijas teritorijā līdz pat Maskavai,izrakumos ir atrastas daudzas liecības,ka šo teritoriju reiz apdzīvojušas tieši baltu tautas. To šodien atzīst vairāki krievu arheologi. Mums ar krieviem ir kopīga vēsture (vismaz ar Krievijas rietumos dzīvojošajiem),bet sākums tai ir meklējams tieši virzienā NO LATVIJAS UZ Krievijas teritoriju,nevis otrādi kā Tu to mēģini pasniegt.