Desmit veidi, kā trenēt psiholoģisko izturību. Amerikāņu psihologu “ceļa karte”

12-07-2019

Foto – Pixabay


Desmit ceļi uz izturību Šobrīd arī Amerikas psihologu asociācija uz Seligmana programmas pamata izveidojusi desmit punktu plānu “Road to Resilience” un izvietojusi to internetā (http://www.apa.org/helpcenter/road-resilience.aspx).

VAIRĀK LASI KRISTINAS BERNDTAS GRĀMATĀ “DZĪVESSPĒKS”


Lai attīstītu lielāku dvēselisku pretošanās spēku, ieteikts sekot šiem punktiem:

1. Veidojiet sociālus kontaktus: ir svarīgas labas attiecības ar ģimeni, draugiem un citiem.

Akceptējiet to cilvēku palīdzību un atbalstu, kuriem jūs esat svarīgi. Atbalstiet citus, kuriem
vajadzīga palīdzība. Tas, kurš iesaistās biedrībā, reliģiskā organizācijā vai politiskā kustībā, arī pats no tā var iegūt spēku.

2. Neuztveriet krīzes kā neatrisināmu problēmu: ja arī tur nekas nav maināms, ja notiek ļoti nepatīkamas lietas, tomēr iespējams ietekmēt to, kā mēs šādas krīzes interpretējam un kā uz tām reaģējam. Iztēlojieties, ka nākotnē tomēr klāsies labāk, ja ar jums atkal notiks kaut kas nepatīkams.

3. Akceptējiet to, ka pārmaiņas piederas pie dzīves: sarežģītās situācijās daži dzīves mērķi nav sasniedzami. Akceptējiet apstākļus, kurus nav iespējams izmainīt, un koncentrējieties uz to, ko jums ir pa spēkam mainīt.

4. Mēģiniet sasniegt mērķus: izvirziet sev dažus reālus mērķus, nevis sapņojiet par lietām, kuras nav sasniedzamas. Kaut ko apņemieties. Kaut ko regulāri dariet — lai arī tas būtu kāds sīkums —, lai kaut nedaudz tuvotos savam mērķim.

5. Rīkojieties mērķtiecīgi: aizstāvieties sev nelabvēlīgās situācijās, cik vien labi spējat. Neslēpiet galvu smiltīs cerībā, ka grūtības nokārtosies pašas no sevis. Pārņemiet iniciatīvu un mēģiniet atrisināt savas problēmas.

6. Atrodiet pats sevi: pēc iespējas izmantojiet iespējas sevi iepazīt. Varbūt atklāsiet, ka līdz ar grūtām situācijām esat auguši. Daudzi cilvēki, kuri pārdzīvojuši grūtus brīžus, apzinās, ka attiecības ir kļuvušas intensīvākas un viņi sajūt lielāku spēku. Arī tad, ja viņi jūtas ievainojamāki, viņi ir guvuši lielāku pašvērtību un viņu dzīvei radusies lielāka vērtība.

7. Attīstiet pozitīvu skatu pašam uz sevi: uzticieties saviem instinktiem un savām spējām atrisināt problēmas.

8. Domājiet par nākotni: mēģiniet arī grūtās situācijās paturēt ilgstošāka perioda perspektīvas un notiekošo piemērot plašākā kontekstā. Mēģiniet atgadījumu nepadarīt biedējošāku, nekā tas patiesībā ir.

9. Sagaidiet labāko: mēģiniet izveidot optimistisku ievirzi. Tā iespējams panākt pozitīvu gaidīšanas pozīciju. Mēģiniet iztēloties to, ko jūs vēlētos, nevis domājiet par to, no kā jūs baidāties.

10. Parūpējieties pats par sevi: ievērojiet savas vēlmes un izjūtas. Dariet lietas, kas jums patīk un kuras darot jūs jūtaties viegli. Centieties būt pastāvīgi kustībā. Tas, kurš rūpējas pats par sevi, stiprina garu un ķermeni, arī sarežģītās situācijās tiek ar visu vieglāk galā.

Vēl varētu piebilst: kļūstiet garīgi! Neskaitāmi pētījumi apstiprina, ka cilvēki spēj tikt galā ar sarežģītām situācijām, ja viņi tic kam Augstākam. Nav nozīmes, vai tas ir Dievs, Allahs, Jahve, Buda vai daudzās hindu dievības. Nav arī jājūtas piederīgiem kādai lielai reliģijai.

Dažiem cilvēkiem palīdz pārliecība, ka daba ir spēks, kas pār viņiem valda, citi atrod laimi ezoteriskās kopienās. Vēl citi savas dzīves jēgu saskata politiskā idejā. Tā gan ir grupas enerģija un pārliecība, ka uz šīs pasaules piederi lielai kopienai, kas arī palīdz pārvarēt smagus likteņa sitienus. Protams, nav jāievēro visi desmit punkti, lai pa dzīvesspēka ceļu nonāktu pie sava mērķa. Arī tas ir dzīvesspēks — pašam izlemt, kas ir pats labākais.

“Spēks vienmēr sakombinējas no daudziem faktoriem,” saka veselības psihologs Ralfs Švarcers. Viņaprāt, svarīgākais ir cilvēkam izveidot savu sociālo attiecību tīklu un to arī uzturēt. “Tāpēc ir labāk savu dzīvi veidot, mazāk konfliktējot ar citiem,” norāda Švarcers. Viņš ierosina biežāk izmēģināt ko jaunu: “Tas nostiprina pašvērtējumu.”

Tam ne vienmēr ir jābūt kam sarežģītam. Iemācīties pagatavot kaut ko no Āzijas virtuves — varētu būt laba ideja. Vai arī tik ilgi vingrināties, līdz izdodas automašīnu novietot stāvvietā, iebraucot atmuguriski.

loading...